Kauba tagastamine

Vastavalt Võlaõigusseadusele võib tarbija sidevahendi abil ostetud kauba tagastada 14 päeva jooksul. Ei kehti juriidilisele isikule ega firnale.
Error24 OÜ E-ARVUTIPOOD e-poest tellitud kauba puhul algab tähtaeg päevast, mil kaup on tarbijale üle antud.
Tarbijaks loetakse füüsilist isikut, kes on ostnud Error24 OÜ E-ARVUTIPOOD e-poest kaupa või teenust, mis ei seondu tema majandus- või kutsetegevusega.

Ostes Error24 OÜ E-ARVUTIPOOD e-poest, nõustub tarbija tagastusõiguse kasutamiseks järgmiste tingimustega:

1.Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis.
Erro24 OÜ E-ARVUTIPOOD e-pood järgib kasutamise väljaselgitamisel mõistlikuse põhimõtet, mis tähendab, et kui toote sobivuse selgitamiseks on vajalik toote kasutamine, siis loetakse seda kasutamata tooteks.
Tarbija peab toote originaalpakendi avama ettevaatlikult ja seda kahjustamata. Kui pakend ei ole avatav, siis ei pea tagastatav toode olema originaalpakendis.

2. Tagastamisõiguse kasutamiseks peab tarbija esitama avalduse Erro24 OÜ E-ARVUTIPOOD e-poe aadressil info@e-arvutipood.ee või läbi kauba tagastusvormi, mille leiab siit - Kauba tagastus, mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast kauba kättesaamist.

3. Tarbija kohustub kandma kauba tagastuskulud 10 EURi ulatuses, välja arvatud juhul kui tagastamisele kuuluv toode ei vastanud tarbija tellimusele.

4. Lepingust taganemisel tuleb tarbijal ostetud asi viivitamatult pärast lepingust taganemisest teatamist, tagastada.

5. Error24 OÜ E-ARVUTIPOOD kohustub viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul peale lepingust taganemise teate saamist, tagastama tarbijale tagastatud kauba eest tasutud summa.

6. 14-päevane tagastusõigus ei kehti järgneva kauba puhul:

- tooted, mis on valmistatud tellija isiklikke vajadusi arvestades

- audio- ja videosalvestised ning arvutitarkvara, mille ümbrise on tarbija avanud

Tähelepanu!

Kui klient tellib e-poest kauba, millele ta ise Error24 OÜ E-ARVUTIPOOD kontorisse järele soovib tulla, siis on tal kauba üleandmise ja vastuvõtmise hetkel võimalus tutvuda tellitud kaubaga ning vajadusel esitada müüjale kauba kohta lisaküsimusi.

Kui tellitud kaup kliendile ei sobi, on kliendil õigus tellimus tühistada ning Error24 OÜ E-ARVUTIPOOD kannab viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul kliendi kontole tagasi kogu tellimuse eest makstud summa. 

Tähelepanu!

Error24 OÜ E-ARVUTIPOOD e-pood ei sõlmi tarbijaga järelmaksu lepinguid, vaid pakub võimalust elektrooniliselt teha järelmaksu lepingu sõlmimiseks vajalik taotlus järelmaksu pakkuvale krediidiasutusele. Positiivse vastuse korral sõlmitakse kliendiga järelmaksu leping. Sellisel moel tehtud lepingutele ei kehti 14-päevane sidevahendi teel sõlmitud lepingust taganemisõigus, vaid tarbijal on võimalik kasutada 14-päevast krediidilepingust taganemisõigust.

Kui tarbija soovib krediidilepingust taganeda, võib ta 14 päeva jooksul alates lepingu sõlmimise hetkest tagastada Error24 OÜ E-ARVUTIPOOD krediidilepinguga ostetud kauba ning esitada kirjalikku taasesitamist võimaldaval moel avalduse lepingust taganemise kohta. Kui kaup on originaalpakendis ning kasutamata, tagastatakse tarbijale krediidilepingu sõlmimisel makstud summa - esimene sissemakse ning lepingutasu.

Kui mistahes Error24 OÜ E-ARVUTIPOOD e-poe sätestatud tingimus raskendab tarbijal lepingust taganemise õigust võrreldes Võlaõigusseadusega, on see tingimus tühine.

14-päevane tagastusõigus on sätestatud õigusaktidega ning ei ole Error24 OÜ E-ARVUTIPOOD e-poe eripära. Vajadusel saate alati küsida lisainfot e-maili aadressil info@e-arvutipood.ee.

Soovime Teile meeldivaid oste!

E-ARVUTIPOOD